Consultoria

El principal objectiu del servei de consultoria tècnica de Nutrilab, SL és prestar assessorament a les empreses en matèria de seguretat i higiene, legislació vigent, de relació amb l'autoritat sanitària i ambiental, en matèria de nous processos i tecnologies,...

Els serveis oferts són:

Externalització del Departament de Qualitat: podem convertir-nos en el seu Departament de Qualitat, inclòs el laboratori. Mitjançant visites periòdiques li revisem i posem al dia les qüestions relacionades amb el Departament de Salut, amb els proveïdors i clients,...

► Elaboració de Manuals de Seguretat Alimentària segons el mètode Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). Aquests sistema és aplicable a Indústries Alimentàries, Restauració col·lectiva, ...

► Elaboració del Manual de Prevenció i Control de la Legionel·losi

► Elaboració del Manual d'Autocontrol de Piscines

► Elaboració de Protocols d'Autocontrol i Gestió de l'Aigua (PAGA).

► Estudis d'Etiquetatge dels productes alimentaris.

► Disseny de Fitxes Tècniques dels productes.

► Assessorament en el disseny de locals, equipaments i instal·lacions.

► Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA).

► Declaració de residus.

► Obtenció del Registre Sanitari.

► Obtenció del Permís Abocament.

► Consultes sobre disposicions legals i normativa vigent.

► Al·legacions i recursos davant l'administració.