Empresa

Des del 22 de novembre de 2023 Nutrilab ha estat adquirit per Eurofins Food Testing Spain (clica aquí per més informació).

Nutrilab, SL és un laboratori privat ubicat a Figueres, província de Girona, i ofereix servei a tot Catalunya. Disposa de laboratori propi amb infraestructura i equipament suficient per cobrir les seves necessitats analítiques.

Tenim personal tècnic per a realitzar tant la recollida de mostres com la metodologia analítica en laboratori, així com personal capacitat per a l'assessorament i la formació en temes higiènicosanitaris i normatius. Un dels nostres punts forts és el compromís amb el client vetllant per a una resolució ràpida i eficaç de les seves necessitats. 

Estem acreditats per UNE EN ISO/IEC 17025:2017 i certificats ISO 9001:2015 i disposem dels reconeixements oficials per a donar validesa dels resultats analítics. Podeu veure l'apartat Qualitat.

19.Seguretat alimentària festes de Nadal. Menjar casolà o precuinat. Nitrats i nitrits.  Desembre 2023  (clica aquí)

18.Malbaratament alimentari. Donació aliments. RASFF.  Agost 2023  (clica aquí)

17.Caducitat llescats. Consum preferent carn congelada.  Maig 2023  (clica aquí)

16.Nou RD 1021-22 comerç al detall. Fruita. Anisakis. Febrer 2023  (clica aquí)

15.Nou RD 487-22 legionella. Menjar avió. Taps. Desembre 2022  (clica aquí)

14.Aigua de l'aixeta. Insectes. Mostassa. Dieta vegana. Maig 2022  (clica aquí)

13. Grip aviar. DietEx. Plàstics bio. Guies agrícoles. Etiquetatge. Febrer 2022  (clica aquí)

12. Tractament tèrmic. Nitrats i nitrits-Gener 2022 (clica aquí)

11. Flors comestibles. Aliments eco vs convencionals-Des 2021 (clica aquí)

10. Venda granel. Envasos. App additius. Carnet d'artesà-Nov 2021 (clica aquí)

9. IFS/BRC. Conceptes Bio-Eco-Orgànic. Bambú i plàstics- Oct 2021 (clica aquí)

8. Caducitat vs consum preferent. Etiquetatge. Vida útil-Set 2021 (clica aquí)

7. Prevenció Legionel·la. Congelació i caducitat. Aigua osmotitzada-Agost 2021 (clica aquí)

6. Legionel·la PCR. Gel hidroalcohòlic. Oli oliva i Nutriscore-Juliol 2021 (clica aquí)

5. Productes vegans. Temps-temperatura. Certificació/acreditació-Juny 2021 (clica aquí)

4. Frau alimentari. Listeria com combatre-la. Mostres testimoni. Maig 2021 (clica aquí)

3. Piscina: APPCC. solucions i material. App Fischchoice-Abril 2021 (clica aquí)

2. Legionel·la. Com mesurar el clor. Àrea clients. Nutriscore- Març 2021 (clica aquí)

1. Serveis Nutrilab. Catàleg formació 2021. Normativa-Febrer 2021 (clica aquí)

 

Com accedir a l'àrea clients?

Per veure el vídeo explicatiu fes clic a la imatge

              

 

 

 

En data 21 de juny de 2022 es va publicar el Reial Decret 487/2022 que estableix els nous requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Els canvis més destacats són els següents:

 • La norma és aplicable a totes les instal·lacions que funcionen amb aigua.
 • Es regula el règim de responsabilitats dels titulars de les instal·lacions i de les empreses subcontractades.
 • El responsable tècnic haurà de tenir formació i coneixements específics per realitzar les activitats que se li atorguen.
 • S’estableixen nous requisits per a les instal·lacions i la qualitat de l’aigua.
 • Cal disposar obligatòriament d’un Pla de Prevenció i Control de Legionella (PPCL) i, voluntàriament, d’un Pla Sanitari Legionella (PSL).
 • Els laboratoris que realitzin les analítiques de Legionella han d’estar acreditats (Nutrilab, S.L. disposa de l’acreditació des de 2015).
 • Es modifiquen les periodicitats dels controls analítics i augmenta el nombre de mostres.
 • S’inclouen alguns paràmetres que abans no es controlaven periòdicament (ferro, aerobis, terbolesa...).  
 • La validesa dels certificats dels cursos de formació de 25 hores actuals es prorroga 5 anys a partir de la data d’entrada en vigor de la llei.
 • El Reial Decret entra en vigor el 02/01/2023 i deroga la normativa vigent (RD 865/2003).
 • S’estableix un termini d’un any per a actualitzar la documentació.

 

A Nutrilab estem a la vostra disposició per respondre els dubtes o consultes que us puguin sorgir al respecte.