Formació En Línia (E-learning)

LLISTAT DE CURSOS

Pot contractar el curs des d'aquesta mateixa pàgina web o, si ho prefereix, pot contactar amb el responsable de formació i comunicar-li les següents dades: quin curs vol fer, nom i cognoms i DNI. Un cop inscrit rebrà un correu electrònic comunicant-li el seu nom d'usuari i contrassenya mitjançant els quals podrà accedir a la plataforma de formació i tindrà 30 dies per realitzar el curs.

Tots els cursos es poden bonificar a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae). Si desitja que Nutrilab gestioni la bonificació del curs per Fundae caldrà que ens ho faci constar a l'apartat Comentaris addicionals en el moment de fer el pagament en línia o bé ens pot escriure un correu electrònic a nutrilab@nutrilab.cat

Si ja està inscrit pot accedir a la plataforma de formació fent clic en el següent enllaç, en cas contrari pot escollir un curs d'entre els que li oferim a continuació.