Política de privacitat

En compliment amb l’establert al Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que ateny al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades; Nutrilab, SL posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc Web el següent:

1. Nutrilab, SL recull dades de caràcter personal en l’elaboració d’ofertes econòmiques, sol·licituds d’assaig, visites a clients, formularis de contacte i d’inscripció a cursos online i presencials,... Totes aquestes dades de caràcter personal seran objecte de tractament.

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Nutrilab, SL

Adreça: Carrer Fages de Climent, 9-17600 Figueres (Girona)

Telèfon: 972 674 256

Correu electrònic: nutrilab@nutrilab.cat

3. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Les dades recopilades en les ofertes econòmiques acceptades, contractes i en les sol·licituds d’assaig tenen per finalitat la realització dels serveis pactats i gestionar la facturació i l’enviament d’informació al respecte.

La informació recopilada de clients té com a finalitat facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.

El formulari de contacte de l’apartat de “Contacte” té com a finalitat proporcionar un mitjà a través del qual els usuaris de la Web puguin realitzar consultes i/o comentaris. Nutrilab, SL utilitzarà les dades de caràcter personal que reculli a través del referit formulari únicament a fi de dirigir-se al consultant i donar resposta a la seva consulta i/o comentari.

El formulari de l’apartat “Comprar curs on-line” i el formulari d’inscripció presencial tenen com finalitat la inscripció als cursos de formació. Nutrilab, SL utilitzarà les dades que reculli a través del referit formulari a fi d’enviar el Certificat de Formació i la factura.

Quan de temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no es sol·liciti la seva eliminació per part de l’interessat.

4. Quina és la legitimitat pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució del contracte/oferta econòmica/sol·licitud d’assaig/ formació efectuat a Nutrilab, SL.

5. A quins destinataris es comunicaran les meves dades?

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal o que el client doni el seu consentiment per escrit.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?                               

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a Nutrilab, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Com exercir aquests drets?

L’usuari podrà exercir aquests drets usant els models/formularis que trobarà a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/  i posant-se en contacte amb Nutrilab, SL per escrit o per correu electrònic (nutrilab@nutrilab.cat).

7. Quan l’interessat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació la podrà presentar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

8. Els usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que proporcionen a través dels formularis de contacte. En aquest sentit, serà la seva obligació mantenir-los actualitzats de forma tal que es corresponguin a la realitat a cada moment.

9. Nutrilab, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, be mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del Website, o qualsevol altre medi de difusió que es consideri oportú.