Available courses

Dirigit a treballadors del sector Horeca (hoteleria, restauració i catering). Conèixer la contaminació pròpia dels aliments i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a trabajadores del sector Horeca (Hotelería, restauración, cafeterías). Conocer la contaminación propia del alimento y las buenas prácticas higiénicas a aplicar.

Dirigit als treballadors del sector de la pesca i derivats. Conèixer la contaminació pròpia dels productes de la pesca i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a trabajadores del sector de la pesca y derivados. Conocer la contaminación propia de los productos de la pesca y las buenas prácticas de higiene a aplicar.

Dirigit a aquelles persones que treballin en el sector gelater. Tant indústria com servei de gelats i orxates. Conèixer la contaminació pròpia d'aquests productes i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a aquellas personas que trabajan en el sector heladero. Tanto industria como servicio de helados y horchatas. Conocer la contaminación propia de estos productos y las buenas prácticas de higiene a aplicar.

Dirigit a treballadors del sector de la fleca, brioxeria i pastisseria. Conèixer la contaminació propia dels productes de fleca, brioxeria i pastisseria i les bones pràctiques d'higiene a aplicar.

Dirigido a trabajadores del sector de la panadería, bollería y pastelería. Conocer la contaminación propia de los productos de panadería, bollería y pastelería y las buenas prácticas de higiene a aplicar.

Conèixer els requeriments del Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 octubre de 2011 en relació a la informació facilitada al consumidor sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, d'obligat compliment a partir del 13 de desembre de 2014. 

Conocer los requerimientos del Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 octubre de 2011 en relación a la información facilitada al consumidor sobre alergias e intolerancias alimenticias, de obligado cumplimiento a partir del 13 de diciembre de 2014. 

Dirigit a clients de Nutrilab que utilitzen e nostre Manual d'Autocontrol del sector Horeca.

Aquest curs té per objectiu ajudar a les empreses a aplicar mesures de seguretat alimentària enfront la Covid-19 

Aquest curs té per objectiu ajudar a les empreses a aplicar mesures de seguretat alimentària enfront la Covid-19 

NutriScore és un logotip nutricional. França ja el té implantat i al nostre país es vol implantar de forma voluntària a mitjans de l'any 2021. Aquest curs us explica què és i com funciona aquest logotip.

A través d'aquest moodle ens podrem comunicar internament