Formació Presencial

LLISTAT DE CURSOS

La formació presencial es realitza a les instal·lacions de la seva empresa amb durada, data i horari establert prèviament amb l'interessat. Arran de la pandèmia per SARS-CoV-2 oferim la possibilitat de realitzar la formació a través d'Aula virtual (Zoom, Google meet,...).

La tipologia (durada, lloc,...) i temàtica (manipulador d'aliments varis sectors, segurietat alimentària, APPCC, higiene, neteja i desinfecció,...) dlo cursos presenciales s'adapta a les necessitats de cada empresa.

Tots els cursos es poden bonificar a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae). Nutrilab, SL pot dur a terme tota la gestió administrativa, som Entitat Organitzadora. Demani pressupost o consulti cada cas utilitzant la pàgina de Contacte o escrivint a nutrilab@nutrilab.cat